Individualna gimnastika

individualne vježbeIndividualna gimnastika podrazumjeva vježbe koje su individualno prilagođene i vođene od strane terapeuta. Mogu biti aktivne ( osoba sama izvodi vježbe), pasivne ( kad zbog određenog stanja osoba nije u mogućnosti sama izvoditi vježbe).

Aktivne vježbe mogu još biti i potpomognute ( terapeut potpomaže izvesti određeni pokret), te aktivne s otporom ( kada terapeut koristi svoje tijelo u pružanju otpora ili se daje određeni rekvizit-traka, uteg, i sl.)

Individualna gimnastika obično traje od pola sata do sat, ovisno o stanju klijenta.

Kod individualne gimnastike  važno je ne gledati samo „bolesni“ dio, već osobu u cjelini, npr. Ako osoba ima prijelom šake potrebno je pogledati i po potrebi uključiti u tretman cijelu ruku, rame pa i cijela leđa i suprotnu ruku. Po potrebi se može uključiti i masaža, krioterapija, te ostale elektroterapijske procedure.