KONTAKT

CENTAR ZDRAVLJA FIZIOTURK d.o.o
Ulica Kardinala Franje Kuharića 16A
10430 Samobor
OIB 95527772748
MATIČNI BROJ 4284780
IBAN HR9823600001102442891
Tel.: 092 32 30 499