Prijelomi

Koštani prijelom bez ozljede kože (rane) zovemo zatvorenim prijelomom. Ako na mjestu prijeloma postoji rana, to je otvoreni ili vanjski prijelom. Koštani ulomci mogu svojim oštrim rubovima ozlijediti krvne žile, živce i mišiće, ili probiti kožu.

Kod zatvorenih prijeloma postavlja se sadrena udlaga (gips), a otvoreni se najčešće saniraju operativno. Cilj i svrha suvremenog liječenja prijeloma nije samo koštano cijeljenje, već i uspostavljanje pune funkcije ozlijeđenog segmenta sustava za kretanje. Ako se liječenje provodi sadrenim udlagama, trebalo bi započeti sa vježbama „neozlijeđenog“ dijela kako bi se poboljšala cirkulacija i spriječile daljnje komplikacije.

Također je važna i edukacija o pravilnom hodu na štakama (ako je prijelom noge). Po skidanju istih pristupa se fizikalnoj terapiji koja treba imati za cilj poboljšati cijeljenje i osposobiti osobu u što kraćem roku i vratiti u stanje prije prijeloma.

Kod saniranja operacija operativno, fizikalna se primjenjuje već u bolnici neposredno nakon operacije. Počinje se sa vježbama čime se održava gibljivost zglobova i spriječava propadanje mišićnih stanica. Nakon otpusta iz bolnice treba nastaviti sa intenzivnom, doziranom terapijom kako bi se osoba što brže vratila u aktivnosti svakodnevnog života.

Magnetoterapija je učinkovita metoda koju koristimo za poboljšanje i ubrzanje cijeljenja kosti (potpomaže bržem stvaranju kalusa). Ako su prisutni bolovi aplicira se i TENS.

Zbog imobilizacije dolazi do atrofije mišića, pa u terapiji koristimo i elektrostimulaciju mišića kako bi spriječili atrofiju i poboljšali mišićnu masu. Elektrostimulacijom također nadomještamo vježbe koje za jačanje mišića zbog ozljede nismo u mogućnosti koristiti.